Mielen ry:n saamat avustukset vuonna 2023

01.02.2023

Mielen ry:lle on myönnetty vuoden 2023 toimintaan avustuksia sekä Sosiaali-​ ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) että Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) kautta yhteensä yli 900 000 euroa.

Pirhan avustukset

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 kumppanuusavustuksista päätti asiakkuus- ja laatujaosto 16.1. Aiemmin kumppanuusavustuksia Mielen ry:lle myönsi Tampereen kaupunki.

PIRHAn avustukset Mielen ry:lle vuonna 2023

  • Avoin Paja Inspis sai kumppanuusavustusta 163 800 euroa
  • Mielen Avoin Opisto sai kumppanuusavustusta 163 800 euroa

Mielen ry on Pirhan suurin kumppanuusavustusten saaja vuonna 2023.

STEAn avustukset

Sosiaali-​ ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) vastaa avustushakemusten käsittelystä ja tekee sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen myönnettävistä avustuksista. Vuonna 2023 avustuksia myönnettiin sosiaali-​ ja terveysalan järjestöille yhteensä 373,6 miljoonaa euroa.

Avustuksen saajia on tänä vuonna 797 (2022: 784). Merkittävä osa avustuksista, 286 miljoonaa euroa, myönnetään järjestöille ns. jatkuvaluonteiseen toimintaan joko kohdennettuna toiminta-​avustuksena tai yleisavustuksena.

STEAn avustukset kohdistuvat laaja-​alaisesti järjestöjen erilaiseen terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Eniten avustuksia kohdistuu eri kohderyhmille suunnattuun toimintaan, kuten mielenterveyskuntoutujat ja tukea mielenterveyden ongelmiin tarvitsevat, fyysisen sairauden takia tukea tarvitsevat, työttömät, päihteidenkäyttäjät, lapsiperheet, kehitysvammaiset, eläkeläiset ja rikosten uhrit.

Mielenterveyteen liittyvien ongelmien lisääntyminen näkyy myös sosiaali-​ ja terveysalan järjestöjen toiminnassa. Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden tukemiseen on jo aiempina vuosina kohdistettu enemmän STEA-​avustuksia. Vuonna 2023 mielenterveyden tukeen liittyviä toimintoja vahvistettiin edelleen avustusten korotuksilla ja uusilla avustuksilla.

STEAn avustukset Mielen ry:lle vuonna 2023

  • Mielen Avoin Opisto sai kohdennettua toiminta-avustusta 213 780 euroa
  • Avoin Paja Inspis sai kohdennettua toiminta-avustusta 190 050 euroa
  • Mukana-hanke sai hankeavustusta 180 000 euroa