Toipumisorientaatio

Jokainen ihminen toipuu. Toipumisen polut ovat kuitenkin yksilöllisiä ja monipolvisia ylämäkineen ja alamäkineen. Toipumista tukevat osallisuus, toiveikkuus ja kokemus kuulluksi tulemisesta. Olemme sinua varten. Annetaan yhdessä tilaa unelmille, luodaan tavoitteita sekä keskitytään hyvinvointiin ja vahvuuksiin, joita jokaisesta ihmisestä löytyy. Toipumisessa otetaan askelia kohti omannäköistä elämää.

Mielen ry:n viitekehyksenä on toipumisorientaatio (recovery orientation), joka tuo koko toimintaan yhteisen arvopohjan. Lähestymistavan tavoitteena on tukea ihmistä kohti merkityksellistä ja tyydyttävää elämää sairaudesta tai muista haasteista huolimatta.

Toimintamme perustuu tasaveroiseen kumppanuuteen asiakkaidemme ja verkostomme kanssa. Osallistujien ja asiakkaidemme kokemustieto on korvaamatonta toimintamme kehittämisessä, toteutuksessa ja arvioinnissa. Paikkoja yhteiselle suunnittelulle ovat muun muassa yhdistyksen Ideariihi, kokemusasiantuntijoiden, vertaisten ja vapaaehtoisten toiminta sekä yksiköiden yhteiset kehittämistilaisuudet.

Mielen Avoin Opisto pohjautuu kansainvälisiin recovery college -malleihin, joiden mukaisesti opistossa hyödynnetään kokemustietoa, vertaisuutta ja osallistujien omaa osaamista.

Lisätietoja

Suvi Nousiainen

kehittämispäällikkö
050 323 7588