Mielen ry:n vuodelle 2024 myönnetyt avustukset

19.03.2024

Mielen ry:lle on myönnetty vuoden 2024 toimintaan avustuksia Sosiaali-​ ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA), Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha), Pirkanmaan TE-toimiston sekä Tampereen kaupungin kautta yhteensä yli 900 000 euroa.

PIRHAn kumppanuusavustukset

Hyvinvointialue myöntää kumppanuusavustuksia sen lakisääteisiä tehtäviä tukevaan ja täydentävään toimintaan silloin kun toiminta on joko alueellista tai ylikunnallista. Asiakkuus- ja laatujaosto päättää vuosittain kumppanuusavustuksista.

Kumppanuusavustuksissa on kyse toiminnasta, jonka perusrahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR- hankerahoituksena ELY- keskukselta. Pirkanmaan hyvinvointialueen myöntämä avustus toimii toiminnan täydentävänä julkisena rahoituksena. Kumppanuusavustushaku järjestettiin ensimmäistä kertaa kaikille avoimena hakuna.

Kumppanuusavustusta haki 57 yhteisöä ja haettujen kumppanuusavustusten yhteenlaskettu summa oli 3 264 340 €. Vuoden 2024 hyväksytyn talousarvioon perustuen Pirkanmaan hyvinvointialue myönsi 32 järjestölle kumppanuusavustuksina 1 435 000 €.

STEAn avustukset

Yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille myönnettiin valtionavustusta terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen vuodelle 2024 yhteensä 383,59 miljoonaa euroa. Avustuksia myönnettiin 789 hakijalle yhteensä 1 797 avustuskohteeseen. Vuodelle 2024 haki avustusta 990 järjestöä yhteensä 2475 kohteeseen.

  • Mielen Avoimelle Opistolle myönnettiin kohdennettua toiminta-avustusta 224 469 euroa
  • Avoin Paja Inspikselle myönnettiin kohdennettua toiminta-avustusta 199 552 euroa
  • Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin myönnettiin 41 000 euroa

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan TE-toimiston avustukset

Pirkanmaan TE-toimisto on myöntänyt Mielen ry:lle työllisyyspoliittista avustusta ajalle 1.1. – 31.8.2024 enintään 72 640 euroa. Hankkeen tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden ja vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia, ammatillista osaamista sekä työelämävalmiuksia. Tälle toiminnalle Tampereen kaupunki myönsi kohdeavustuksena 24 804 euroa jatkona loppuvuodelle 1.9. – 31.12.2024.

Iideshovin avoimen pajan sosiaaliselle kuntoutukselle Tampereen kaupunki on myöntänyt yleisavustusta 48 000 euroa loppu vuodelle.