Työtalo Uusimaa -konsortio tuottamaan laajasti työhönvalmennusta Uudenmaan alueella

05.05.2021

Työtalo Uusimaa -konsortio on valittu toteuttamaan Länsi-Uudenmaalle sekä Pohjois- ja Keski-Uudenmaalle työhönvalmennusta yli 30-vuotiaille työnhakijoille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ja intensiivistä tukea. Konsortio hyödyntää työhönvalmennuksessa Pirkanmaalla pilotoitua Työtalo-toimintamallia, jota se kehittää Uudellamaalla edelleen.

Asiakkaita palveluun ohjaavat Uudenmaan TE-toimisto sekä Uudenmaan työllisyyden kuntakokeilun kokeilukunnat. Asiakkaita tulee olemaan yhteensä noin 1100 ja palvelua järjestetään 2,5 vuoden ajan 1.5.2021-31.12.2023. Konsortion muodostavat Mielen ry, SunUra Oy, Sopimusvuori ry, Tampereen työvalmennussäätiö Syke ja uutena osapuolena Kuntoutussäätiö.

Konsortion valinta palveluntuottajaksi tehtiin Uudenmaan ELY-keskuksen Työhönvalmennus Uudellamaalla -tarjouskilpailun perusteella.

Työtalo-palvelukonsepti on osoittanut toimivuutensa

Työtalo-palvelukonseptin kehittäminen alkoi vuosina 2019–2021 Pirkanmaan pilotissa, jossa on yli 2000 asiakasta. Palveluun kuuluu neljä valmennuskokonaisuutta: työnhaku-, koulutus-, taito- ja yrittäjävalmennus. Pilotissa 70 %:lle asiakkaista on pystytty löytämään jokin polku tai ratkaisu.

Uudellamaalla palvelukonseptia kehitetään ja monipuolistetaan edelleen. Palvelua muokataan muotoutumaan tarpeiden mukaiseksi ja ennakoimaan tulevaa.

Työtalon vahvuuksia ovat mm. toimiva yhteistyö TE-toimistojen, kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa, kokemus liikkuvasta kuntiin vietävästä yksilö- ja ryhmävalmennuksesta, valmius tuottaa räätälöityjä palveluja monenlaisille asiakasryhmille sekä osaavat valmentajat.
Kuntoutussäätiö tuo konsortion uutena osapuolena yhteistyöhön mm. käytännönläheistä, tutkittua tietoa työllisyyttä edistävistä palveluista ja vaikuttavista toimintamalleista. Kuntoutusäätiöllä on myös kokemusta etä- ja hybridimuotoisista kuntoutus- ja työllisyyspalveluista.

Konsortiossa on voimaa

Työtalo Uusimaa -konsortio muodostuu toisiaan täydentävistä ja tukevista järjestöistä, joilla on poikkeuksellisen vahva osaaminen työllisyyspalveluiden toteuttamisesta. Konsortio mahdollistaa laajemmat resurssit ja ratkaisut sekä kunkin jäsenen vahvuuksien hyödyntämisen. Konsortion päähakijana toimii Mielen ry, joka vastaa palvelun hallinnoimisesta ja koordinoinnista. Konsortion jäsenet toimivat tasavertaisessa asemassa.

Konsortion voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat yhteiskunnallisia toimijoita, joiden palvelutuotannon mahdolliset voitot palautuvat yleishyödylliseen toimintaan ja palveluiden kehittämiseen. Palveluiden laadun ja asiakaslähtöisyyden perustan rakentavat palveluiden käyttäjät, jotka ovat mukana palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa.


Lisätietoja

Kimmo Laitinen
Palvelujohtaja
Mielen ry
044 974 3236