Työtalo Pirkanmaa -hanke onnistuneesti päätökseen

17.08.2021

TE-toimiston Työtalo Pirkanmaa -palvelupilotti on päättymässä. Kokeilu tarjosi erilaisia ura- ja työhönvalmennuspalveluita työnhakijoille. Hanke kesti 1,5 vuotta vuosien 2019–2021 aikana. Työtalo-palvelukonseptin pilotissa oli mukana yli 2000 työnhakijaa, joista 70 %:lle on pystytty löytämään jokin polku tai ratkaisu.

Palvelun tavoitteena oli auttaa työnhakijoita löytämään yksilöllinen polku kohti työelämää, opintoja tai yrittäjyyttä. Asiakkaat saivat henkilökohtaisen yksilövalmentajan, joka ohjasi ja sparrasi heidän omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Työ- ja työkokeilupaikkojen etsinnässä apuna toimi yritystiimi.

Hanke toteutettiin hybridiorganisaatiotoimintamallilla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Pirkanmaalla Työtalo-konsortion jäseniä olivat Mielen Ry, Sopimusvuori ry, SunUra Oy, Työvalmennussäätiö Syke sekä alihankkijan roolissa Verve Oy ja Cimson Koulutuspalvelut Oy. Työhankijoille pyrittiin tarjoamaan kaikki työvoimapalvelut yhden luukun periaatteella.

Hankkeen hybridimallin toimivuutta ja vaikutuksia on tutkinut hallintotieteiden maisteriopiskelija Anna Perho pro gradu -tutkielmassaan: TYÖVOIMAPOLITIIKKA HYBRIDIORGANISAATIOISSA – Tapaustutkimus Pirkanmaan työnhakijoiden valmennuspalveluohjelmakokonaisuudesta. Tutkimuksessa kuvataan, kuinka valmennuspalvelut toimivat sekä tarkastellaan yhteistyötahojen kokemuksia ja näkemyksiä valmennuspalvelukokeilusta. Hankkeeseen osallistuneet asiantuntijat kokivat pilotin onnistuneena ennen kaikkea sen toimijoiden välisen hyvän yhteistyön ansioista.

Pirkanmaan Työtalo-valmennuspalvelukokeilu on päättymässä, mutta konsepti on otettu jatkokehitykseen Uudellamaalla.

Lue lisää hankkeesta