Toipumisorientaatio-
päivät

19.04.2023

Yksi alkuvuoden kohokohdista olivat valtakunnalliset Toipumisorientaatiopäivät Tampereella 27.-28.3. 2023. Tapahtuman järjesti Evipro oy kumppanuudessa Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton (SSYK) kanssa. Meiltä Mielen ry:stä osallistui 27 työntekijää ja 12 kokemusasiantuntijaa. Pidimme päivien rinnakkaissessioissa kaksi esitystä: “Mielen Avoin Opisto – Recovery College: Toipumisorientaation ytimessä” sekä “Mielenreitti-hanke: Luonto toivoa tukevana toipumisympäristönä”. Tilaisuudessa järjestettiin myös Kokemusasiantuntijuus-tori, jossa koulutettujen kokemusasiantuntijoiden osaaminen ja yhdistyksemme pitkäjänteinen kokemusasiantuntijatoiminta olivat näkyvästi esillä.

Osallistuminen oli iso panostus Mielen ry:lle, mutta se kannatti. On tärkeää, että työntekijöillämme on mahdollisuuksia kehittää itseään ja verkostoitua saman arvopohjan jakavien toimijoiden kanssa. Päivien anti oli innostava, ja vakuutti siitä, että toipumisorientaatio on edelleen hyvin ajankohtainen. Mielenterveyden haasteet ovat monitahoisia, ja siksi tarvitaan riittävän laajoja näkökulmia ja ratkaisumalleja. Toipumisorientaatiota on kehitetty ammatilliseksi työotteeksi 90-luvulta lähtien mm. läntisessä Euroopassa, ja Suomessa kiinnostus on ollut kasvavaa noin kymmenen vuoden ajan. SSYK:lla on ollut toipumisorientaation tuomisessa keskeinen rooli, ja Mielen ry on ollut prosessissa aktiivisesti mukana. Toipumisorientaatio on työmme perusta. Jaamme mielellämme kokemustamme toipumisorientaatiosta ja sen juurruttamisesta, ja olemme kiinnostuneita yhteistyöstä tämän tärkeän asian tiimoilla.

Toipumisorientaatio on arvopohjainen mielenterveys- ja päihdetyön viitekehys, jossa vahvistetaan ja kunnioitetaan ihmisen toiveita ja voimavaroja henkilökohtaisen toipumisen saavuttamisessa. Toipumisorientaatio ei ole ongelma- ja oirekeskeistä, vaan vaalimme toivoa ja näemme mahdollisuuksia. Jokainen voi toipua kohti mahdollisimman omannäköistä ja tyydyttävää elämää. Kaiken ytimessä on kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja osallisuus. Toimintaa ja palveluja suunnitellaan yhteistyössä asiakkaidemme ja osallistujiemme kanssa.