Ympäristöasiat haltuun Mielen ry:ssä

24.04.2023

Tammikuussa 2023 Mielen ry:ssä käynnistettiin Ekokompassi-projekti. Vuoden kestävän projektin aikana yhdistyksessä on tarkoitus ottaa käyttöön ympäristöasioiden hallintaan tarkoitettu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, jonka avulla ympäristötyöstä tulee entistä järjestelmällisempää ja hallittavampaa. Ympäristöjärjestelmä räätälöidään yksilöllisesti juuri yhdistyksen tarpeisiin sopivaksi ja sitä on tarkoitus päivittää säännöllisesti.

Lisäksi projektin keskeisinä tavoitteina on innostaa kaikkia Mielen ry:ssä toimivia henkilöitä positiivisiin ympäristötekoihin, kehittää yhdistyksen monella tapaa merkityksellistä ja tärkeää toimintaa vielä entistäkin vastuullisemmaksi ja ympäristön kannalta kestävämmäksi. Vaikka projekti joskus päättyykin, sen aikana yhteistyöllä luotu vastuullinen ja kestävä toimintakulttuuri toivottavasti jää elämään ja osaksi yhdistyksen toimintaa.

Ympäristöjärjestelmän rakennusvaiheet

  1. Yhdistyksen ympäristöasioiden nykytilan alkukartoitus.
  2. Toiminnan ympäristövaikutusten pisteytys.
  3. Yhdistyksen oman ympäristöohjelman ja -lupauksen laatiminen sekä ympäristöohjelman toteuttaminen käytännössä.
  4. Ajantasainen ympäristölainsäädäntö, jätehuoltosuunnitelma ja kemikaaliluettelointi.
  5. Auditointi, jonka myötä on mahdollista saada Ekokompassi-sertifikaatti.
  6. Järjestelmän ylläpito, raportoiminen ja päivittäminen säännöllisesti.

Maaliskuussa saatiin valmiiksi yhdistyksen nykytilan alkukartoitus ja sen pohjalta tehty ympäristövaikutusten pisteytys. Seuraavaksi on tarkoitus laatia yhdistykselle oma ympäristöohjelma. Ohjelmaan asetetaan tavoitteita, joiden avulla pyritään lisäämään positiivia ympäristövaikutuksia ja vastaavasti minimoidaan negatiivisia ympäristövaikutuksia.