MUKANA-HANKE KÄYNNISTYI!

30.04.2020

Olemme aloittaneet Mielen ry:ssä STEA:n rahoittaman, liikkuvaa autotyötä tekevän Mukana – nuorten matkassa -hankkeen.

Hankkeessa kohtaamme kaupunkikeskusten ulkopuolella asuvia 16-29 -vuotiaita nuoria vuosina 2020 – 2022. Poikkeustilanteen vuoksi aloitimme nuorten kohtaamisen netissä, Suomen mielenterveysseuran valtakunnallisessa Sekasin-chatissa!

Lue lisää meistä hankkeen omalta alasivulta.