Mielenterveyskuntoutujien uudet asunnot on otettu vastaan ilolla

13.12.2022

Mielen ry:n mielenterveyskuntoutujien Iideshovin asumisyksikön toiminta Tampereen Nekalassa laajenee uuden kerrostalon valmistumisen myötä. 

Asumispalveluilla tukea ja turvaa 

Juuri valmistuneessa viisikerroksisessa talossa on 34 uutta asuntoa. Talossa on kuntoutujille tarjolla kauniit ja nykyaikaiset asunnot Iidesjärvi-maisemin sekä hyvä sijainti viehättävässä ympäristössä. 

Asuinkerrostalon kanssa samalla tontilla sijaitsevat Mielen ry:n Iideshovin toimintakeskus ja 16 asunnon luhtitalo, jossa on tuotettu tukiasumista kuntoutujille jo 27 vuoden ajan.  

Uuden kerrostalon asukkaat pystyvät hyödyttämään toimintakeskuksen tiloja ja tarvittaessa sosiaalisen kuntoutuksen palveluja. Asukkaat voivat saada ohjausta elämänhallintaansa, tukea opiskeluun ja työelämään hakeutumisessa ja mahdollisuuden osallistua yhteisiin toimintoihin, jotka auttavat yksinäisyyden ehkäisyssä. Henkilökunnan läsnäolo ja tukikeskustelut lisäävät turvallisuuden tunnetta. 

Iideshoviin sijoittuu pääosin nuoria asiakkaita ja heitä kannustetaan yhdessäoloon toimintakeskuksen yhteistiloissa. On todella tärkeää, että etenkin koronavuosien jälkeen he pääsevät aloittamaan itsenäisempää asumista yhdessä”, kertoo Linda Vartia, Iideshovin esihenkilö.  

Tukiasumisella kasvava kysyntä ja pitkäaikaset vaikutukset 

Mielenterveyden ongelmat ja päihteiden käyttö ovat kasvaneet yhteiskunnassa viime vuosina paljon. Tukiasumiselle on kova kysyntä, ja asuntoja ja palvelujen piiriin pääsemistä jonotetaan. Mielen ry:llä on nyt yhteensä 125 asuntoa mielenterveyskuntoutujien tukiasumiseen. Iideshovin laajennusosan asuntoihin on jo lähes kaikkiin osoitettu asukkaat Tampereen kaupungin tai ympäryskuntien toimesta. Tulijoita olisi jonoksi asti.  

Ensimmäiset asukkaat muuttivat uuteen kerrostaloon heti joulukuun ensimmäisinä päivinä niin innoissaan, että sähkösopimusta ei ollut ehditty tehdä. Edes pimeä asunto ei latistanut iloa uudesta kodista. Muuttokuormia vedetään pulkilla asuntoihin tasaista tahtia joulu-tammikuun ajan”, jatkaa Linda Vartia. 

Asukkaiden kuntoutumisella on pitkäaikaisia vaikutuksia. Saatu ohjaus ja tuki voivat mahdollistaa asukkaan mielenterveyshaittojen vähenemistä, elämänhallinnan ja sosioekonomisen tilanteen parantumista sekä voimaantumisen itsenäiseen elämään. Tukiasuminen on yhteiskunnalle edullinen ja asukkaalle vaikuttava palvelumuoto.