Mielen ry hakee työhönvalmentajaa työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen

19.04.2022

TEAK

Kelan järjestämä työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) on suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat sairauden, toimintakyvyn heikentymisen ja kokonaistilanteen vuoksi yksilöllistä työhönvalmentajien tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Tarvittaessa asiakkaita tuetaan myös palkkatyöhön työllistymisessä sekä ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi ryhtymisessä.

Työllistämistä edistävä ammatillinen kuntoutus jakautuu kolmeen kuntoutuspalveluun:

 • työkokeilu
 • työhönvalmennus
 • työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä

Työhönvalmentajat

 • vastaavat kaikkien kuntoutuskokonaisuuteen liittyvien osa-alueiden toteutumisesta
 • toteuttavat kuntoutuksen yhdessä asiakkaan kanssa
 • osallistuvat asiakkaan kuntoutuksen toteuttamiseen palvelukuvauksen edellyttämällä tavalla

Työhönvalmentajat toimivat työparina.

Työhönvalmentajatyöparilta edellytettävä koulutus ja työkokemus

 • 1. työhönvalmentaja, joka on työfysioterapeutti, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä tai kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena kuntoutustiede)
 • 2. työhönvalmentaja, jolla on vähintään ammatillinen perustutkinto ja eri koulutus kuin 1. työhönvalmentajalla.

Työparin molemmilla jäsenillä on oltavat työkokemusta viimeisen 10 vuoden ajalta vähintään 1 500 tuntia (n. 10 kuukauden täysipäiväinen työskentely) työhönvalmennukseen, työhönkuntoutukseen tai työelämään ohjaamiseen liittyvästä työstä.

Työhönvalmentajien työkokemus on kertynyt esimerkiksi

 • ammatillisessa kuntoutuksessa
 • sosiaalisen kuntoutuksen tukipalveluissa
 • työllistymisen tukipalvelussa
 • työllisyyshankkeessa
 • erityistyöllistämisen yksikössä
 • rekrytointiyrityksessä
 • julkisissa työnvälityspalveluissa
 • työterveyshuollossa
 • yhdistyksessä
 • oppilaitoksessa

Mielen ry etsii työhönvalmentajaa, joka täyttää joko 1. tai 2. työhönvalmentajan vaatimukset.

Työsuhde solmitaan vuoden 2023 loppuun asti. Työn aloitus 1.6. tai sopimuksen mukaan. Palkkaus sopimuksen mukaan. Lisätietoja saat koordinaattori Tiina Jokelalta puhelimitse 0505167358 ja sähköpostitse

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen mahdollisimman pian, viimeistään torstaihin 5.5. klo 16 mennessä sähköpostitse