Mielen ry Alustapalvelu Sociala Oy:n kantaosakkaaksi

15.08.2018

Mielen ry on liittynyt kantaosakkaaksi Alustapalvelu Sociala Oy:ön. Haluamme olla mukana kehittämässä järjestöjen palvelutoiminnan mahdollisuuksia ja varmistaa sekä vahvistaa Mielen ry:n toimintaa tulevassa sotessa.

Sociala Oy on Suomen ensimmäinen järjestöjen yhteinen alustapalvelu. Vahvat järjestötoimijat eri puolilta Suomea ovat ryhtyneet tositoimiin järjestöjen palvelutuotannon turvaamiseksi uudessa sote-markkinassa; keskusliitoista SOSTE, VTKL, Valli ja Mielenterveysseura ovat Kehitysvammaisten palvelusäätiön, Sovatek-säätiön ja Mielen ry:n lisäksi Socialan kantaosakkaina.

Järjestöjen on tehtävä yhteistyötä turvatakseen palvelutoimintansa jatkuvuus tulevassa sote-markkinassa. Sociala auttaa järjestöjä järjestäytymään maakunnittain siten, että valtakunnallisesti hyödynnetään yhteistä osaamista ja skaalaetuja. Luvassa on ihan konkreettisia toimia ja konkreettista sparrausta järjestöille mm. verkostoitumisessa, palvelujen yhteisessä järjestämisessä, hankintaosaamisessa sekä kustannuslaskennassa ja palvelujen hinnoittelussa kilpailutustilanteissa.

Järjestöillä on pitkä historia ja laaja kokemus monien erityisryhmien palveluiden ja osallisuuden kehittämisessä sekä palveluohjauksessa. Uusi tilanne mahdollistaa myös uudenlaiset, innovatiiviset palvelukonseptit. Nyt on järjestöillä näytön paikka.

Nyt perustettu järjestöjen alustapalveluyhtiö auttaa katsomaan mahdollisuuksia: Vaikka maakunnilla on vastuu palvelu- ja hoitoketjujen saumattomuudesta, ei se toteudu ilman palveluiden tuottajien yhteistyötä. Alustapalvelu Sociala auttaa rakentamaan integroituja palveluketjuja siten, että asiakkaan valinnanvapaus säilyy eikä hän putoa palvelujen välisiin kuiluihin.

Alustatoimijana Sociala haluaa olla aktiivisesti keskustelemassa maakuntien liikelaitosten kanssa palvelutuotannon kustannuksista ja palveluseteleiden arvosta. Vaara on, että asiakasseteli hinnoitellaan niin mitättömäksi, että sillä hinnalla kukaan eikä mikään pysty tuottamaan kelvollisia, laadukkaita palveluita.

Sosiaalipalveluja tuottavia järjestöitä ja säätiöitä on Suomessa yli 1000 ja ne työllistävät yli 37 000 työntekijää. Yhteinen palvelutuotannon liikevaihto on jopa 2 miljardia euroa.

Sociala Oy vastaa monikansallisten sote-palvelutuottajien haasteeseen ja toimii alustatoimijana kaikille järjestöpohjaisille palveluidentuottajille kaikkien maakuntien sote-alueilla. Sociala on linkki maakuntien ja järjestöjen välille.

Tutustu www.sociala.fi

Maarit Hirvonen
Mielen ry:n toiminnanjohtaja
Elokuu 2018