Kiusaaminen kielletty

23.02.2024

Kiusaamisen vastaista teemapäivää vietetään kahdesti vuodessa, helmikuussa ja marraskuussa. Teemapäivillä kiinnitetään huomiota kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden käsittelyyn.

Kiusaamista on monenmoista ja sen eri muodot tulee tunnistaa. Vaikuttavinta kiusaamisen vastaista työtä on tilanteiden ennaltaehkäisy. Vuorovaikutuksen kehittäminen ja tukeminen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelu ovat tässä keskeistä.

Kiusaamisen vastaisista toimintatavoista tiedottaminen ja ripeä puuttuminen kiusaamistilanteisiin ehkäisevät myös myöhempiä ongelmia. Kiusaamiseen puuttuminen sekä sen ennaltaehkäisy ovat yhteisen ja kestävän kiusaamista ehkäisevän kulttuurin rakentamista.

Mielen ry:n toiminnassa minkäänlainen kiusaaminen ei ole sallittua ja kaikkeen syrjintään puututaan aina.