Ympäristöohjelman kolme painopistettä: energia, materiaalit ja viestintä

15.06.2023

Mielen ry:ssä on käynnistetty projekti, jonka tarkoituksena on ottaa yhdistyksessä käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Järjestelmän avulla ympäristöasiat saadaan hallitumpaan kuntoon.

Lisäksi projektin keskeisinä tavoitteina on innostaa kaikkia Mielen ry:ssä toimivia henkilöitä positiivisiin ympäristötekoihin, kehittää yhdistyksen monella tapaa merkityksellistä ja tärkeää toimintaa vielä entistäkin vastuullisemmaksi ja ympäristön kannalta kestävämmäksi.

Mielen ry:lle sopivan ympäristöohjelman luominen

Ympäristövaikutusten alkukartoituksen ja pisteytyksen kautta Mielen ry:n toiminnasta tunnistettiin kolme ympäristövaikutuksiltaan tällä hetkellä keskeisintä osa-aluetta. Ne ovat:

1. Energia

2. Materiaalinkäyttö

3. Viestintä

Ympäristöohjelmaan asetetaan tavoitteita, joiden avulla pyritään lisäämään positiivia ympäristövaikutuksia ja vastaavasti minimoidaan negatiivisia ympäristövaikutuksia

Yhteistyöllä eteenpäin

On tärkeää, että kaikki yhdistyksen toimintaan osallistuvat henkilöt pääsevät halutessaan mukaan ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ja ympäristöohjelman laatimiseen. Yhteistyöllä luotuna ohjelma motivoi toimimaan, innostaa kehittymään ja sopii juuri Mielen ry:n toimintaan.