Tuettu asuminen

Mielen ry tarjoaa tukiasumista ja tuettua asumista omassa kodissa.

Tukiasuminen

Tukiasumisen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan selviytymistä arjessa sekä auttaa häntä ottamaan vastuuta omasta elämästään ja edistämään omaa elämänlaatua sekä kansalaistaitoja kokonaisvaltaisesti. Ihmisten omat haaveet ja tavoitteet ovat tässä suunnannäyttäjiä.

Kenelle tukiasuminen sopii?

Tukiasuminen on sopiva vaihtoehto henkilöille, joiden tuen tarve liittyy esimerkiksi mielenterveys- tai neuropsykiatrisiin häiriöihin tai päihteisiin. Tamperelaiset tukiasukkaat ohjataan palvelun pariin Asumisen asiakasohjauksen kautta, ulkopaikkakuntalaiset omien sosiaalityöntekijöidensä kautta.

Tukiasuminen käytännössä

Mielen ry:n tukiasumisen yksiköissä asiakas asuu yksikön välittömässä läheisyydessä olevassa tukiasunnossa, ja hän on vuokrasuhteessa Mielen ry:een.

Asunnon lisäksi asiakas saa tukea ja apua toipumiseensa. Asiakas ja Mielen ry:n työntekijä laativat yhdessä kuntoutussuunnitelman, jossa sovitaan säännöllisistä kotikäynneistä ja henkilökohtaisen tuen saamisesta.

Henkilökohtaista tukea on mahdollista saada muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Kodinhoito
  • Terveydenhoito
  • Lääkehoito
  • Omasta arjesta huolehtiminen
  • Virkistäytyminen
  • Asiointi kodin ulkopuolella

Henkilökohtaisen tuen rinnalla kaikki tukiasumisen asiakkaat voivat osallistua monipuolisesti toipumista tukevien ryhmien toimintaan.

Tukiasuntojen yhteydessä olevissa toimintakeskuksissa on asukkaiden ja päiväkävijöiden käytössä yhteisiä tiloja, joissa järjestetään psykososiaalista tukea ja toipumista edistävää toimintaa. Iideshovissa ja Kuusistonkodilla asiakkaille on tarjolla ruokailumahdollisuus näiden yksiköiden yhteisissä tiloissa. Lisäksi yksiköiden ulkopuolelle tehdään retkiä ja osallistutaan kaikille kansalaisille suunnattuihin toimintoihin ja tapahtumiin.

Tukiasumisen yksiköt

Mielen ry:llä on neljä tukiasumisen yksikköä. Tukiasumista tarjoavia yksikköjä ovat Tampereella sijaitsevat Iideshovi ja Kiehelänhovi, Ylöjärvellä sijaitseva Kuusistonkoti ja Pirkkalassa sijaitseva Rasihovi.

Lisätietoja ja tutustumisaikoja voi kysellä yksiköiden työntekijöiltä.

Tuettu asuminen omassa kodissa

Omaan kotiin on mahdollisuus saada tukea 3-12 kuukauden ajalle. Tuetun asumisen tavoitteet sovitaan asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan.

  • taito huolehtia itsestä
  • tukeminen kodinhoitoon ja arjen askareisiin
  • raha-asioista huolehtiminen, etuisuuksien hakeminen
  • rohkaisu kodinulkopuolella tapahtuvaan asiointiin ja liikkumiseen

Tuettuun asumiseen hakeudutaan oman sosiaalityöntekijän ja Tampereen asiakasohjauksen kautta.

Lisätietoja: