Tampereella aloittaa päihde- ja mielenterveysneuvosto

08.02.2022

Päihde-​ ja mielenterveysneuvosto on neuvoa-antava toimija,​ jolla ei ole päätöksentekovaltaa, vaan sen tehtävänä on toimia yhteisenä keskustelufoorumina. Sen toiminta tukee muun muassa julkisen ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdetyön koordinointia sekä vuorovaikutuksen syntymistä. Neuvosto voi antaa lausuntoja, käsitellä mahdollisia aloitteita sekä tehdä esityksiä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi.

Päihde-​ ja mielenterveysneuvoston asettaminen on tärkeä saavutus. Mielen ry on aina toiminut aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja korostanut etenkin kokemusasiantuntijatoiminnan tärkeyttä. Hienoa, että nyt on perustettu virallinen neuvoa-antava elin tukemaan yhteistyöverkostojen toimintaa ja järjestöissä oleva tieto, taito ja kokemus otetaan osaksi julkista keskustelua.

Mielen ry:ssä toivotaan, että Tampereelle ja koko Pirkanmaan hyvinvointialueelle muodostuu mielen hyvinvoinnin alue, jossa asiakkaiden terveys ja mielen hyvinvointi otetaan huomioon kaikissa hallinnon päätöksissä.

Tampereen kaupungin tiedote