SEKASIN-CHAT

03.12.2021

Sekasin-chat on Sekasin Kollektiivin koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka visiona on, ettei yksikään nuori jäisi ajatustensa kanssa yksin. Sekasin Kollektiivi on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä. Sen koordinaatiosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-lapsikylä.

Mielenterveysseuran lisäksi hankkeessa on mukana paljon ammatillisia toimijoita ja vapaaehtoisia päivystäjiä, jotka jakavat yhteisen tavoitteen. Myös me haluamme olla mukana viemässä Suomea kohti tätä visiota, joka on mielestämme pikemminkin ihmisistä välittämisen vähimmäisvaatimus kuin utopistinen tavoite!

Sekasin-chat on tarkoitettu kelle tahansa 12-29 -vuotiaalle nuorelle, joka haluaa keskustella anonyymisti netissä luotettavan aikuisen kanssa.

Pääset Sekasin-chattiin tästä linkistä.