Löytöretki luovuuteen

03.01.2023

Tervetuloa yhteiselle löytöretkelle kulttuurihyvinvointiin! Ryhmä on tarkoitettu taiteellisesta ajattelusta ja tekemisestä kiinnostuneille aikuisille, jotka haluavat edistää toipumistaan ja hyvinvointiaan luovan prosessin avulla. Tule sellaisena kuin olet. Luovaa ilmaisua on mahdollista kokeilla turvallisesti ja luottamuksellisesti. Tavoite on herätellä itselle ominaisia luovan tekemisen tapoja, joita voivat olla esimerkiksi kirjoittaminen, piirtäminen, maalaaminen tai käsitöiden tekeminen.