Eheyttävä vuorovaikutus

01.08.2023

Elämme vuorovaikutuksessa. Ihminen ei voi olla viestimättä, vaikka yrittäisi. Millainen vuorovaikutus on eheyttävää, ja voisiko sillä korjata jotakin aiemmin vuorovaikutuksessa rikottua? Tässä ryhmässä saat aiheesta teoriatietoa sekä pääset harjoittelemaan asioita käytännössä ja keskustelemaan toisten ryhmäläisten kanssa. Opiskelemme yhdessä esimerkiksi empatian ja kuuntelemisen perusteita ja pohdimme, miten intuitio ja alitajunta liittyvät viestintään. Pääset myös arvioimaan omia vuorovaikutus- ja kuuntelemisentaitojasi ja kehittämään niitä.

Ryhmä kokoontuu viisi kertaa  klo 13-15 alkaen 20.9.2023. Kouluttajana toimii puheviestinnän maisteri, hypnoosiohjaaja ja kokemusasiantuntija Kirsi Jokinen.

Ilmoittautuminen