Osaaminen edellä 2
– osaamisen tunnistaminen

Työkokeilun aikana voidaan tehdä osaamisen tunnistamista opinnollistamisen keinoin. Opinnollistamisen avulla henkilön osaamista voidaan lisätä ja tunnistaa käytännönläheisesti työpajaympäristössä. Osaamisen tunnistaminen antaa mahdollisuuden tehdä osaaminen näkyväksi ja ammatilliseen tutkintoon tarvittava osaamistaso voidaan saavuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla.

Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen perustutkintojen opetussuunnitelmien sisältöjen avaamista käytännön työtehtäviksi Työpajalla. Osaamisen taso kirjataan osaamistodistukseen. Työpaja myöntää osaamistodistuksen, joka sisältää yksilöitynä sen ammatillisen osaamisen, jonka todistuksen saaja on jakson aikana osoittanut.