Osaaminen edellä 2
– opiskelu

Hankkeeseen osallistumisen aikana suunnitellaan osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen suuntaava polku. Se voi olla osatutkintojen suorittamista osana työkokeilua tai ohjautumista oppilaitokseen opiskelijaksi.

Osatutkinnot

Työkokeilussa Mielen ry:n työpajoilla olevan on mahdollista suorittaa näyttötutkintojärjestelmää hyödyntäen ammatillisen koulutuksen tutkintojen osia.

Puolen vuoden jakson aikana voidaan suorittaa 1-3 osatutkintoa, osaamisesta riippuen. Osatutkinnon suorittamisen aikana henkilö ilmoittautuu opiskelijaksi, mutta tulot ja palvelu pysyvät ennallaan. Osatutkinnon suorittaminen tapahtuu lähes täysin työtoiminnassa.

Oppilaitoksen edustaja käy työosastolla toteamassa työympäristön soveltuvuuden osatutkinnon ja näyttötilaisuudelle suorittamiselle ja samalla laaditaan henkilökohtainen osaamis- ja kehittämissuunnitelma.

Henkilö laatii näyttösuunnitelman, jonka jälkeen näyttötilaisuus suoritetaan työpaikalla. Osatutkintotodistuksen myöntää oppilaitos.

Työpajalla voidaan suorittaa tutkinnon osia esimerkiksi näiltä aloilta:

 • liiketoiminta-ala
 • ravintola- ja cateringala
 • kiinteistö- ja puhtausala
 • taideteollisuusala
 • tekstiili- ja muotiala
 • puuteollisuusala
 • rakennusala
 • pintakäsittelyala
 • ajoneuvoala
 • kone- ja tuotantotekniikka
 • sosiaaliala