Mielen ry:lle uusi tuetun asumisen kerrostalo mielenterveyskuntoutujille Nekalaan

04.11.2021

Tampereen ensimmäinen mielenterveyskuntoutujien tukiasumisen ja päivätoiminnan keskus Iideshovi Nekalassa saa rinnalleen uuden kuntoutujien asuinkerrostalon, jonka peruskivi muurataan 5.11.

Mielen ry:n perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta

Mielen ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1991 Tampereelle mielenterveyskuntoutujien omaisten toimesta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielen hyvinvointia sekä luoda edellytyksiä mielenterveys- ja päihdetyötä tukeville palveluille sekä kokeilu- ja kehittämishankkeille.

Asumispalveluilla tukea ja turvaa

Mielen ry tuottaa monipuolisia asumis-, kasvu- ja avopalveluita. Yhdistyksen toiminta alkoi asumispalveluista, joita on nykyään tarjolla Tampereen lisäksi Pirkkalassa ja Ylöjärvellä sekä tulevaisuudessa mm. Jyväskylässä. Asumispalveluiden asiakkaat saavat tukea elämänhallintaan ja mielenterveyden ongelmiin.

Ensi vuonna alkusyksystä valmistuvaan uuteen asuintaloon tulee 34 asuntoa. Asiakkaiden määrän kasvu mahdollistaa entistä monipuolisempien palveluiden tarjoamisen kaikille Iideshovin asiakkaille, iloitsee Mielen ry:n asumis- ja avopalveluiden johtaja Hanna Åby.

Muotialan asuinkeskus 2.11.2021
Uuden asuinkerrostalon kanssa samalla tontilla sijaitsevat Mielen ry:n Iideshovin toimintakeskus ja 16 asunnon luhtitalo, jossa on tuotettu tukiasumista asukkaille jo 26-vuoden ajan. Uuden kerrostalon asukkaat pystyvät hyödyttämään toimintakeskuksen sosiaalisen kuntoutuksen palveluja, kuten päivätoimintaa ja erilaisia ryhmätoimintoja. Asukkaat saavat ohjausta elämänhallintaansa, tukea opiskeluun ja työelämään hakeutumisessa ja mahdollisuuden osallistua yhteisiin toimintoihin, jotka auttavat yksinäisyyden ehkäisyssä. Henkilökunnan läsnäolo ja tukikeskustelut lisäävät turvallisuuden tunnetta.

Tuetulla asumisella kasvava kysyntä ja pitkäaikaset vaikutukset

Mielenterveyden ongelmat ja päihteiden käyttö ovat kasvaneet yhteiskunnassa viime vuosina paljon ja koronan vaikutuksia voidaan vasta vain arvella. Tuetulle asumisella on kova kysyntä, ja asuntoja ja palvelujen piiriin pääsemistä jonotetaan. Mielen ry:llä on yhteensä 92 tuki- ja palveluasumisen asuntoa ja kaikki yksiköt ovat täynnä.

Asukkaiden kuntoutumisella on pitkäaikaisia vaikutuksia. Saatu ohjaus ja tuki voivat mahdollistaa asukkaan mielenterveyshaittojen vähenemistä, elämänhallinnan ja sosioekonomisen tilanteen parantumista sekä voimaantumisen itsenäiseen elämään. Tukiasuminen on yhteiskunnalle edullinen ja asukkaalle vaikuttava palvelumuoto.

Korona nosti luontotoiminnan suosioon

Mielen ry:n suositulla ja monipuolisella luontotoiminnalla, retkillä ja koulutuksilla luonnossa vahvistetaan osallistujien yhteyttä luontoon, itseensä kuin muihinkin ihmisiin. Luonto tarjoaa oivan ympäristön positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen erilaisten luontomenetelmien avulla.

Luontotoiminta on vastannut korona-ajan haasteisiin toimimalla siellä, missä on turvallista kohdata, rajoitukset ja suositukset huomioiden. Pandemia-ajan tuomiin jaksamisen ja mielenterveyden haasteisiin luontotoiminta pyrkii vastaamaan vähentäen yksinäisyyttä ja toivottomuutta, tuoden rinnalle merkityksellistä tekemistä, kertoo Mielen ry:n luontotoiminnan kehittäjä Eva Romi.

Avointa toimintaa kaikille hyvinvointinsa edistämisestä kiinnostuneille

Mielen ry tarjoaa matalan kynnyksen avointa toimintaa aikuisille, jotka haluavat edistää omaa toipumistaan tai hyvinvointiaan. Kaikki voivat toipua ja tavoitella parempaa positiivista mielenterveyttä! Tarjolla on ryhmiä, kursseja, luentoja, tilaisuuksia ja retkiä, joihin kaikki ovat tervetulleita.

Mielen ry edistää myös työllisyyttä tarjoamalla työpajoilla ja työllisyyspalveluissa kuntouttavaa työtoimintaa sekä ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja
Maarit Hirvonen
puhelin 050 562 3403
sähköposti: