Mielen ry:lle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

18.12.2023

Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Osoituksena siitä meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti 15.12.2023.

Mielen ry:ssä valmistauduttiin Ekokompassin käyttöönottoon vuoden ajan. Ekokompassi-järjestelmä auttaa meitä kehittään ympäristötyötämme järjestelmälliseksi ja mitattavaksi. Tunnistamme paremmin riskit ja ympäristövaikutukset sekä täytämme helpommin lainsäädännön vaatimukset. Monet sidosryhmämme odottavat meiltä ympäristövastuuta. Järjestelmän rakentaminen on tuonut vastuullisuuden ja siitä puhumisen näkyväksi osaksi käytännön työtämme ja sen avulla voimme kehittää toimintaamme edelleen.

15.12.2023 tapahtuneesta auditoinnista Mielen ry selvisi erinomaisesti. Saimme erityistä kiitosta järjestelmää varten laadittujen dokumenttien perusteellisuudesta. Auditoija oli vaikuttunut, kuinka laajasti Mielen ry:n työpajoilla huomioidaan kiertotalous. Auditoinnissa ilahdutti, että kaikesta näkyi, että järjestelmää on rakennettu aidosti yhteistyössä asiakkaiden ja koko henkilöstön kesken. Mielen ry:n ympäristölupausta auditoitsija piti parhaana näkemistään.

Mielen ry:n ympäristölupaus

Mielen ry:n ympäristö- ja vastuullisuustyö pohjaa arvoihimme: toivo, osallisuus, uudistuminen ja ilo.

Toivon ylläpitäminen on tärkeimpiä tehtäviämme, ja toteutamme sitä myös huolehtimalla yhteisestä ympäristöstämme. Me pystymme yhdessä vaikuttamaan.
Mielen ry:ssä kaikki asiakkaat ja työntekijät ovat osallisina ympäristötyössä, ja saavat siihen ohjausta ja tukea. Meitä jokaista tarvitaan, ja pienetkin panokset ovat arvokkaita.
Uudistumme kestävällä tavalla valitsemalla ympäristön kannalta viisaita vaihtoehtoja. Minimoimme kulutustamme, kierrätämme ja uusiokäytämme. Olemme tietoisia siitä, mitä kaikkea jo teemme luonnon ja ympäristön eteen, ja miten voimme siinä kehittyä.
Vaalimme iloa ja annamme tilaa myös unelmille. Vastuullisuustyö on meillä osa hyvinvoinnin vahvistamista.