KYSELY KORONA-AJAN VAIKUTUKSISTA

12.01.2021

Mielen ry:ssä toimiva asiakkaista ja työntekijöistä koostuvan Ideariihen laatima kysely korona-ajan vaikutuksista tehtiin vuonna 2020 loka-marraskuun aikana. Kysely suunnattiin yhdistyksemme toiminnassa mukana oleville henkilöille. Vastauksia saimme yhteensä 79 kappaletta.

Järjestömme on seurannut tiiviisti koronatilannetta ja noudattanut valtakunnallisesti ja alueellisesti annettuja suojautumisohjeita ja -suosituksia koronapandemian ajan. Työntekijämme ovat vastanneet siitä, että toimintaan osallistujat ovat saaneet muuttuvista ohjeistuksista ajankohtaisen tiedon. Käytännön toimintaan korona toi muutoksina etätoiminnan verkossa, osallistujien lukumäärien rajoitukset ja jopa joistain toiminnoista väliaikaisen luopumisen. Toisaalta löysimme myös uusia sisältöjä ja tapoja toteuttaa toimintaa. Suosimme lisäksi entistä enemmän ulkona ja luonnossa tapahtuvia kokoontumisia, retkiä, liikuntaa ja muuta ulkoilmatekemistä.

Noin 86 % vastaajista löysi Mielen ry:n suojaustoimenpiteistä myönteisesti hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Tätä tulosta tukivat myös avovastaukset. Toimintaamme osallistujat pitivät suurelta osin suojaustoimenpiteitä onnistuneina, riittävinä ja turvallisuuden tunnetta lisäävinä. Ne ovat mahdollistaneet toimintaan osallistumisen esimerkiksi ulkona tai verkon välityksellä sekä syksyn aikana tarkoin rajoituksin sisätiloissa. Hieman yli puolet ihmisistä, 56 %, löysi toimenpiteillä myös kielteisiä vaikutuksia. Avovastauksissa tuli ahdistavana asiana esille se, että näkyvät rajoitustoimenpiteet muistuttavat jatkuvasti koronan olemassaolosta keskellämme. Lisäksi eristäytyminen ja yksinäisyys ovat lisääntyneet, kun sosiaalista kanssakäymistä on joutunut rajoittamaan.

Korona-aika on muuttanut yksilöllisesti ihmisten käyttäytymistä. Oman haitallisen käyttäytymisensä arvioi lisääntyneen vain 24 % kyselyyn vastanneista, kun taas 25 % arvioi haitallisen käyttäytymisen jopa vähentyneen. Hyödyllisen käyttäytymisen arvioi puolestaan lisääntyneen 41 % kyselyyn vastanneista ja 24 % arvioi hyödyllisen käyttäytymisen vähentyneen. Näinkin erilaiset kokemukset tulevat myös esille keskenään päinvastaisissa kommenteissa. Osan kohdalla alkoholin käyttö on vähentynyt ja toisilla taas lisääntynyt. Joku kokee muuttuneensa positiivisemmaksi löytäessään uusia asioita elämäänsä ja toinen taas mielialansa negatiivisemmaksi vähentyneiden sosiaalisten kontaktien vuoksi. Luonnossa ja muutenkin ulkona liikkuminen on lisääntynyt sekä kotona on löydetty mielekästä tekemistä ja aikaa tärkeiden asioiden äärelle. Korona-aika on jonkun kohdalla kuitenkin passivoinut, vähentänyt liikkumista ja mahdollisuutta esimerkiksi kulttuurin harrastamiseen sekä lisännyt yksinoloa, erakoitumista ja eristäytymistä.

Kyselyyn vastaajat näkevät tulevaisuudessa epävarmuutta, huolta ja ahdistusta. Monet asiat arjessa ovat muuttuneet osin ehkä pysyvästikin ja uuden tilanteen kanssa on opeteltava elämään. Ihmiskunnan oma vaikutus tapahtuneeseen mietityttää. Ihmisten yhteistyökyvyssä nähdään myös voima, jolla tulevaisuuteen kyetään varautumaan ja reagoimaan. Tämä luo toiveikkuutta ja myönteistä näköalaa tulevaisuuteen maailman laajuisesti. Henkilökohtaisessa elämässä korona on tehnyt tilaa keskittyä omaan hyvinvointiin ja selkeyttänyt tulevaisuuden suunnitelmia.

Mielen ry:ltä toivotaan selkeitä ohjeistuksia turvallisuuteen sekä tiedottamista ja näiden turvin toiminnan jatkumista mahdollisimman normaalina koronasta huolimatta. Toiveissa tulee esille, että niin verkossa tapahtuva kuin kasvokkainen toiminta sekä niiden monipuoliset yhdistelmät tukevat arkea, lieventävät yksinäisyyttä ja luovat turvallisuuden tunnetta epävarmuuden keskellä. Itse ajatus siitä, että yhdistys toimii ja on yhä hengissä lämmittää mieltä.