Kokemusasiantuntijoiden eettiset periaatteet 2024

Säännöt, normit, arvot ja hyveet, joita tulisi noudattaa toimiessa kokemusasiantuntijana  

 • Pitäydymme omassa kokemuksessamme ja kokemustiedossa.
 • Luotamme, että oma tarinamme ja kokemuksemme on vaikuttava sellaisenaan.
 • Tunnistamme ja muistamme vastuumme ja roolimme.
 • Pyrimme luomaan toivoa jokaisessa työtehtävässä.
 • Sitoudumme työtehtävään. Noudatamme sitä, mitä tilaajan kanssa on sovittu työtehtävästä.
 • Tunnistamme oman osaamisemme ja jaksamisemme rajat ja toimimme niiden mukaan.
 • Sitoudumme pitämään huolta omasta hyvinvoinnistamme.
 • Mietimme etukäteen, mitä kussakin työtehtävässä itsestämme kerromme ja rajaamme sen, mitä emme halua kertoa. Reflektoimme omaa työskentelyämme.
 • Arvioimme työtehtävän sopivuuden itsellemme ja otamme huomioon kohdeyleisön. Tarvittaessa kieltäydymme työtehtävästä.
 • Tunnistamme motiivimme tehdä kokemusasiantuntijatyötä.
 • Tiedostamme toimintaamme ohjaavat arvot.
 • Emme anna ideologioidemme, uskomustemme tai omien agendojemme ohjata toimintaamme kokemusasiantuntijana.
 • Pidämme yllä koulutuksessa saatua osaamista ja kehitämme itseämme kokemusasiantuntijana. Hyväksymme oman keskeneräisyytemme.
 • Puhumme itseämme ja toisia osapuolia arvostaen.
 • Kunnioitamme vaitiolovelvollisuutta ja muiden ihmisten anonymiteettia.             
 • Toimimme rakentavassa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa.
 • Tunnistamme ja tunnustamme sekä ammatillisen että kokemustiedon merkityksen ja eri toimijoiden roolit.

Mielen ry:n kokemusasiantuntijatoiminta

Lisätietoja

Jenni Verno

Koordinaattori
050 358 9844

Emilia Nurmi

koordinaattori
050 303 6098