Julkaisut

Mielen ry:n toimintaan liittyviä julkaisuja on saatavana paperi- ja sähköisinä versioina. Joitain julkaisuja voi myös lainata tai ostaa yhdistyksen työntekijöiltä.

Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla
Kirsi Günther • Suvi Raitakari • Kirsi Juhila • Sirpa Saario • Riina Kaartamo • Anna Kulmala
» Lue julkaisu

Mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden merkityksiä kuntoutujien ja omaisten ryhmäkeskusteluissa
Terhi Jankko
» Lue lopputyö

ALMA-yhteisön merkittävyys työntekijöiden itsearvioinnin valossa
Terhi Jankko Suvi Raitakari & Riikka Haahtela & Kirsi Juhila
» Lue julkaisu

Epävakaudesta elämään – Kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset kertovat
Toim. Kati Hankkila
» Kirjaa myy Prometheus Kustannus Oy

En valinnut tätä sairautta – Kokemustietoa mielenterveyden häiriöistä
Toim. Anne Kärkkäinen.
Kirjoittajina Kokemus tiedoksi -projektin jäsenet.
» Painos loppunut.