Järjestöjen osaaminen, palvelut ja ihmisläheinen toimintakulttuuri tamperelaisten kotona asumisen tueksi

05.07.2021

Tampereella asuvat ikäihmiset, vammaiset henkilöt, tukea tarvitsevat lapsiperheet ja henkilöt, jotka päihteiden käytön tai mielenterveysongelmien vuoksi tarvitsevat neuvontaa ja ohjausta saavat jatkossa järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten osaamisen arkensa tueksi.

Tampereen kaupungin Kotitori-toiminnasta vastaa 1.9.2021 alkaen palveluintegraattorina Alustapalvelu Sociala Oy:n, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n perustama ryhmittymä. Kotona asumista tukevia palveluita tuottaa Socialan kokoama, lukuisista järjestöistä ja yhteiskunnallisista yrityksistä koostuva palveluntuottajaverkosto. Järjestöjen vahvuus on paikallisuudessa, osallisuudessa ja ihmislähtöisyydessä. Tampereen ja Oriveden asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja palvelukokonaisuuksia tullaan jatkossa vahvistamaan nykyistä laajemmin järjestöjen tuottamilla palveluilla sekä vapaaehtoistoiminnalla ja vertaistuella.

Sociala Oy, Kotitori-palveluintegraattorina, vastaa kotona asumista tukevien palvelujen palveluntuottajaverkoston kokoamisesta. Kotitori-palveluintergraattorimalli on monituottajuuteen pohjautuva kumppanuusmalli, joka yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut ja toiminnan yksittäisen asiakkaan ja palvelujen järjestäjän tueksi.

Tampereen Kotitori-palveluintegraattorimallin hankintasopimuksen arvonlisäveroton vuosiarvo on noin 16 miljoonaa euroa ja sopimuskausi 1.9.2021 – 31.8.2024.

Mielen ry tuottaa Kotitori-palveluintegraattori-hankinnan mukaiset palvelut Tammelan lähitorilla 1.9.2021 alkaen. Lähitorit ovat kuntalaisten kohtaamisten, ammattitaitoisen neuvonnan ja ohjauksen sekä palveluiden alustoja. Ne tarjoavat paikan erilaisille kohtaamisille, moniammatilliselle palvelu- ja hyvinvointineuvonnalle sekä tapahtumille ja kokeiluille. Lähitorit ovat alueensa näköisiä ja niitä kehitetään yhdessä. Lähitori jakaa tietoa tamperelaisille, erityisesti alueen asukkaille, eri toimijoiden palveluista ja arjen tuesta sekä toteuttaa ja kehittää neuvontaa ja ohjausta. Lähitori tekee yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Kotitori-toiminnassa kotona asumista tuetaan kotihoidon lisäksi turva-, ateria-, siivous- ja kauppapalveluilla. Kauppapalveluita tuottaa Mielen ry:n omistama Sunura Oy.

SunUra toteuttaa myös Tampere – Orivesi yhteistoiminta-alueella kuntien omaa tuotantoa täydentävän hoitajavuokrauksen ikäihmisten palvelujen kotihoidolle. Vuokrauspalvelutarpeen syynä voi olla esimerkiksi kuntien oman kotihoidon tuotannon henkilöstöresurssivajeen paikkaaminen tai kotihoidon ruuhkahuippujen tasaaminen.

Socialan mediatiedote kokonaisuudessaan: Järjestöjen osaaminen, palvelut ja ihmisläheinen toimintakulttuuri tamperelaisten kotona asumisen tueksi

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja
Maarit Hirvonen
Mielen ry

Puh. 050 562 3403