Ekokompassi

Mielen ry:lle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Osoituksena siitä meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Mielen ry:lle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti joulukuussa 2023. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä auttaa meitä kehittään ympäristötyötämme järjestelmälliseksi ja mitattavaksi. Tunnistamme paremmin riskit ja ympäristövaikutukset sekä täytämme helpommin lainsäädännön vaatimukset. Monet sidosryhmämme odottavat meiltä ympäristövastuuta. Järjestelmän rakentaminen on tuonut vastuullisuuden ja siitä puhumisen näkyväksi osaksi käytännön työtämme ja sen avulla voimme kehittää toimintaamme edelleen.

Mielen ry:n ympäristölupaus

Mielen ry:n ympäristö- ja vastuullisuustyö pohjaa arvoihimme: toivo, osallisuus, uudistuminen ja ilo.

Toivon ylläpitäminen on tärkeimpiä tehtäviämme, ja toteutamme sitä myös huolehtimalla yhteisestä ympäristöstämme. Me pystymme yhdessä vaikuttamaan.
Mielen ry:ssä kaikki asiakkaat ja työntekijät ovat osallisina ympäristötyössä, ja saavat siihen ohjausta ja tukea. Meitä jokaista tarvitaan, ja pienetkin panokset ovat arvokkaita.
Uudistumme kestävällä tavalla valitsemalla ympäristön kannalta viisaita vaihtoehtoja. Minimoimme kulutustamme, kierrätämme ja uusiokäytämme. Olemme tietoisia siitä, mitä kaikkea jo teemme luonnon ja ympäristön eteen, ja miten voimme siinä kehittyä.
Vaalimme iloa ja annamme tilaa myös unelmille. Vastuullisuustyö on meillä osa hyvinvoinnin vahvistamista.

Mielen ry:n Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän tavoitteet vuosille 2023-2025

Jätteiden lajittelun tehostaminen ja toimivampi jätehuolto

Pyrimme huolehtimaan asianmukaisesta kierrätyksestä ja jätteiden lajittelusta. Yritämme vähentää polttoon menevän jätteen määrää kiinnittämällä huomiota jätteiden oikeanlaiseen lajitteluun. Viestinnän ja tilasuunnittelun keinoin haluamme lisätä asiakkaiden ja henkilöstön ympäristötietoisuutta jätteiden lajittelusta.

Energian kulutuksen vähentäminen, uusiutuvan sähkön suosiminen sekä energiatehokkuuden huomioiminen

Yhdistyksen ympäristövaikutukset näkyvät keskeisesti energiankulutuksessa. Pyrimme minimoimaan turhan kulutuksen ja tarkkailemme energiankulutusta. Muutamme yhdistyksen toimitilojen valaistusta energiatehokkaammaksi ja huolehdimme, että käyttämämme sähkö olisi aina mahdollisuuksien mukaan uusiutuvaa alkuperää. Opastamme kestävään valojen ja laitteiden käyttöön. Huolehdimme siitä, että tarpeeseen hankitut laitteet ovat energiatehokkaita ja kestäviä, sekä mahdollisimman sopivia käyttötarkoitukseensa. Huolehdimme laitteiden kunnossapidosta ja hyödynnämme yhdistyksen sisäistä osaamista, esimerkiksi tilojen valaistukseen ja laitteiden huoltoon liittyen.

Kestävä ja vastuullinen materiaalinkäyttö

Huolehdimme, että yhdistyksen toiminnassa materiaaleja käytetään mahdollisimman vastuullisesti, kestävästi ja arvostaen. Hankintoja tehdään harkiten ja tarpeeseen. Toiminnassa käytetään paljon kierrätysmateriaaleja ja arvostetaan jo käytössä olevia materiaaleja. Pyritään vähentämään syntyvän jätteen määrää sekä vaalitaan kiertotalousajattelua; kierrätetään, lainataan, hyödynnetään uudelleen ja tarvittaessa vuokrataan. Toiminnassa valmistetut tuotteet ovat hyödyllisiä, käytettäviä ja mahdollisimman vastuullisesti valmistettuja. Koko tuotteen elinkaari pyritään huomioimaan jo suunnitteluvaiheessa, myös tuotteen loppusijoitus käyttötarpeen mahdollisesti päättyessä. Eri materiaaleista valmistetuilla tuotteilla pyritään edistämään kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tukemaan myös yhdistyksen tilojen kestävää tilasuunnittelua.

Ohjaamme laitteiden ja välineiden oikeanlaiseen käyttöön, jotta niiden elinkaari olisi mahdollisimman pitkä. Laitteita huolletaan säännöllisesti ja hyödynnetään mm. työpajojen osaamista tekstiilien, polkupyörien, rikkinäisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden huollossa sekä kierrättämisessä.

Viestintä ympäristöasioista, vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä

Opastamme ympäristöystävällisempään toimintaan esimerkiksi jätteidenlajittelussa, kierrättämisessä, laitteiden käytössä ja hankinnoissa. Lisäämme asiakkaidemme ja henkilöstömme ympäristötietoutta ja vahvistamme luontosuhdetta. Osallistumme mm. erilaisiin kampanjoihin ympäristötietouden lisäämiseksi ja osallistamiseksi. Kerromme viestintäkanavissamme ympäristöasioista ja kuinka voimme vaikuttaa.

Mielen ry:ssä toimii vastuullisuustyöryhmä, jossa on jäseniä eri yksiköistä. Ryhmän tapaamisissa jaetaan tietoutta ja keskustellaan ajankohtaisista vastuullisuuskysymyksistä.