Turvallisemman tilan periaatteet

Olet tervetullut omana itsenäsi
– juuri sellaisena kuin olet


Mielen Avoimen Opiston toiminnassa noudatetaan Suomessa voimassa olevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja, jotka on säädetty turvaamaan jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus riippumatta:

syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, terveydentilasta tai sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta tai muusta tekijästä.

Minkäänlainen henkilöön kohdistuva kiusaaminen ei ole sallittua ja kaikkeen syrjintään puututaan aina

  • Kunnioitamme toistemme psyykkisiä ja fyysisiä rajoja – itsemääräämisoikeus; oikeus myös olla määrittelemättä itseään
  • Emme tee oletuksia toisistamme – jos oletat, oleta moninaisuutta
  • Emme pilkkaa tai ylläpidä stereotypioita
  • Annamme tilaa kaikille osallistua keskusteluun
  • Kuuntelemme ja opimme toisiltamme
  • Pyydämme anteeksi, jos huomaamme tahallisesti tai tahattomasti loukanneemme
  • Voimme kertoa, jos olemme tulleet loukatuiksi
  • Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus

Kohdatessasi syrjintää tai nähdessäsi, että jotakuta kiusataan, ole yhteydessä Ossi Kukkamäkeen tai 050 343 9461.