Kokemusasiantuntijatoimintamme on tutkitustikin vaikuttavaa!

29.01.2018

Yhdistyksemme kokemusasiantuntijatoiminta pääsi mukaan Arvo-liiton Hyvän mitta -hankkeessa toteutettuun vaikutusarviointiselvitykseen. Tulokset ovat olleet oikein ilahduttavia.

Tässä poimintoja:

  • Lähes 80% kokemusasiantuntijatoimintaan osallistuneista on kokenut, että toiminta on vaikuttanut omaan toipumiseen ratkaisevasti tai paljon.
  • 75% toimintaan osallistuneista kokee oman elämän merkityksellisyyden vahvistuneen paljon tai erittäin paljon kokemusasiantuntijatoiminnan seurauksena.
  • 70%:lla itsetuntemus on vahvistunut paljon tai erittäin paljon.
  • 95% on saanut uusia sosiaalisia suhteita vähintään jonkin verran.
  • 86% yhteistyökumppaneistamme koki, että omat asiakkaat (kuten potilaat tai opiskelijat) ovat hyötyneet kokemusasiantuntijoiden tapaamisista paljon tai erittäin paljon.

Kokemusasiantuntijatoiminnan taloudellisetkin vaikutukset ovat merkittäviä:

  • Yhden kokemusasiantuntijan vuosittainen kustannus vastaa noin 1,5 päivää psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Tehostettua palveluasumista kustannuksella saadaan noin viikko.
  • Taloudellista hyötyä tuottaa erityisesti se, kuinka monta palvelujen käyttäjää kokemusasiantuntijat tehtävissään tavoittavat.

Arviointi tehtiin vuoden 2015 tilastotietojen pohjalta. Kokemusasiantuntijatehtävien määrä on tästä vielä kasvanut, joten toiminnan vaikuttavuus on edelleen vain vahvistunut.

[su_button url=”https://www.mielen.fi/wp-content/uploads/2018/11/mielen.fi-Muotila-ala_vaikutusarviointimalli_Raportti_Helmikuu2017.pdf” size=”4″ target=”blank” background=”#cc6600″ center=”no” icon=”icon: chevron-right”]Raportti[/su_button]

» Lue lisää kokemusasiantuntijatoiminnasta!