Juhlapuhe Maaritille

27.09.2022


Arvoisa Maarit ja arvoisat vieraat,

Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:ssä alkoivat monet muutokset Maaritin tultua taloon, hänellä oli juuri sitä osaamista, mitä yhdistys tuolloin tarvitsi. Erilainen yhdistyksen toimintojen laajeneminen alkoi ja jatkui.

Maaritin aloittaessa syyskuussa 2016 yhdistyksen henkilöstön kokonaismäärä oli 65 työntekijää ja tänä päivänä työntekijöiden määrä on tasan kaksinkertaistunut. 2016 ryhdyttiin yhdistykseen tuomaan toipumisorientaatiota tavoitteellisemmin, ja tämä jatkuu edelleen. Jäsenyys Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliittoon on edesauttanut asiaa. 2016 avustuksen varainen toiminta eriytettiin työpajatoiminnasta ja perustettiin Avoin Paja Inspis, joka on edelleen matalan kynnyksen mielekkään toiminnan keskus. Maaritin aikana alkoi aktiivinen tarjousten teko kilpailutettuihin palveluihin. Mm. 2016 loppuvuodesta Tampereen ympäristökuntien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut kilpailutettiin. Menestyimme kilpailutuksessa hyvin. Tuolloin seurattiin myös sote-hankkeen kehitystä aktiivisesti.

Vuonna 2017 taloutta tasapainotettiin ja toimintaa kehitettiin jatkuvassa muutoksessa. Talouden kanssa oltiin tarkkoja. Asumisyksiköissä oli asuntoja toimistokäytössä ja ne otettiin asumiskäyttöön. Esihenkilöt otettiin mukaan yksikkökohtaisten budjettien laadintaan ja kuukausittaiseen tuloksen seurantaan. Kilpailutukset jatkuivat niin, että kaikki palvelutoimintamuodot oli kilpailutettu vuoden 2017 aikana. Tukiasumistoiminnan työaika laajeni arkipyhiin ja henkilöstömitoitukset tarkentuivat. Työtoiminnassa kuntouttava työtoiminta muuttui osallisuutta vahvistavaksi kuntouttavaksi työtoiminnaksi ja sosiaaliseksi kuntoutukseksi. Sote- ja maakuntauudistus puhututti, pohdittiin kuinka turvata yhdistysten palvelutuotanto. Vuonna 2017 voimakas kehittäminen näkyi mm. yhdistyksen uudistettuina arvoina: toivo osallisuus, uudistuminen ja ilo. Nämä arvot ovat kantaneet tähän päivään saakka.

Pitkään toivottu yhdistyksen nimenmuutos onnistui viimein. Helmikuun alusta 2018 otettiin käyttöön yhdistyksen uusi nimi Mielen ry. Eihän ne nimimuutokset tähän jääneet, vaan Puiston kansalaistoiminnan nimi muuttui ja se oli jatkossa Mielen Avoin Opisto –Recovery College. Rasihovissa ja Iideshovissa alettiin puhua Hyvän Mielen keskuksista, jotka tarjoavat päivätoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta. 2018 Mielen ry:n työpajat menestyivät järjestetyissä kilpailutuksissa. Alkoi Nuoret kohti työtä -hanke ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminta. Yhdistyksessä aloitettiin luontotoimintaa aktiivisesti ja Mielekästä liikunnan iloa -hanke käynnistyi. Kotipesä-hanke päättyi 2018, mutta hankkeesta saatiin osia juurrutettua yhteistyökumppaneiden toimintoihin. Lisäksi 2018 alkuvuodesta käynnistyi selvitys lisärakentamisen mahdollisuuksista Motarinkuja 2:een.

Vuosi 2019 toi jälleen mukanaan yhdistyksen toimintojen laajenemista. Entiset toiminnot porskuttivat eteenpäin. Uutena tuli työllisyyspalveluihin monenlaista. Kuntouttavan työtoiminnan palvelut täydentyivät kartoitusryhmillä. Palveluina aloittivat tuolloin Osaaminen edellä ja jatkoi Nuoret kohti työtä -hankkeet. Työtalo-hanke, joka oli konsortio usean yhdistyksen kanssa, aloitti myös tuolloin ja sen menestys oli koko ajan nousujohteista. Kasvupalvelutoimintojen laajentuessa yhdistys osti loppuvuodesta Sun Ura Oy:n lisätueksi asiakkaille jatkopolkujen etsimiseen.

Vuonna 2020 koimme kaikki jotakin, mitä kukaan ei voinut kuvitellakaan. Tuli Covid 19 -pandemia. Emme ole unohtaneet maaliskuuta 2020 ja mitä siitä yhdistyksessä seurasi, kun iso joukko työntekijöitä lomautettiin. Henkilöstöpäällikön näkökulmastani oli ilo kesken lomautuksen kutsua lomautettuja työntekijöitä takaisin töihin. Uskomattoman nopeasti opimme uusia tapoja tehdä työtämme ja digiloikkaa otettiin isolla harppauksella. Etätyötä tehtiin kaikkialla mahdollisuuksien mukaan. Motarinkuja 2 -tontille haettiin kaavamuutosta viisikerroksisen 34 asuntoa käsittävän kerrostalon rakentamiseksi ja kaava vahvistettiinkin elokuussa. Suunnittelu ja rahoitusneuvottelut rakentamisen suhteen käynnistyivät. Uutena hankkeena aloitti Mukana -hanke, jossa liikkuvalla työllä tavoitettiin syrjäseuduilla asuvia 16 – 29 -vuotiaita nuoria. Töitä oli tehty ahkerasti ja tämän vuoden lopussa yhdistyksen taseen lopputulos oli kaksinkertaistunut vuoteen 2016 verrattuna. Yhdistyksellä meni hyvin.

2021 opeteltiin edelleen elämistä koronan kanssa ja odoteltiin sen häviävän. Iideshovin viereen kohoavan uudisrakennuksen peruskivi muurattiin juhlavin menoin marraskuussa. Vastasimme moniin tarjouspyyntöihin ja tulimme myös valituksi palvelun tuottajaksi. Esimerkiksi Tuettu asumispalvelu asiakkaan omaan kotiin alkoi elokuussa. Etätyössä oltiin oma aikansa ja nyt halutaan olla vuorovaikutuksessa ja kohtaamisissa asiakkaiden ja työtovereiden kanssa. Ihmisten kanssa tehtävä työ on vuorovaikutteista työtä, joka tarvitsee kohtaamisia ja yhteisiä keskusteluja.

Nyt elämme loppupuolta vuodesta 2022. Olen tässä maininnut vain murto-osaa siitä, mitä kaikkina näinä lähes kuutena vuotena, mitä Maarit on yhdistyksessä ollut, on tapahtunut. Oli uskomatonta ja hämmästyttävääkin listata näitä asioita. Maarit on tuonut sitä virtaa ja uskallusta, mitä asioiden eteenpäin viennissä on tarvittu. Kiitämme sinua kaikista yhteisistä vuosista.

Eräs Ideriihen jäsen on sanonut, että ”Toivo on toipumisen polttoainetta, ihminen tarvitsee toivoa elämän kaikissa käänteissä”.

Kiitämme Maarit sinua toiminnastasi yhdistyksessämme ja toivomme mitä parhainta jatkoa tuleviin vapaan valinnan päiviisi.

Mielen ry:n henkilöstöpäällikkö Tuija Pihlaja-Itäsen puhe toiminnanjohtaja Maarit Hirvosen läksiäisissä 23.9.2022.

Tuija Pihlaja-Itänen, Atte Tahvola ja Maarit Hirvonen