Eheyttävä vuorovaikutus

07.03.2023 klo 13.00 – 07.03.2023 klo 15.00
Mielen Avoin Opisto, Åkerlundinkatu 2 A, 4.krs/ ryhmätila Åke

Ihminen ei voi olla viestimättä, vaikka yrittäisi. Millainen vuorovaikutus on eheyttävää, ja voisiko sillä korjata jotakin aiemmin vuorovaikutuksessa rikottua? Tässä ryhmässä saat aiheesta teoriatietoa sekä pääset harjoittelemaan asioita käytännössä ja keskustelemaan toisten ryhmäläisten kanssa. Opiskelemme yhdessä empatian ja kuuntelemisen perusteita ja pohdimme, miten intuitio ja alitajunta liittyvät viestintään. Pääset myös arvioimaan omia vuorovaikutus- ja kuuntelemisentaitojasi ja kehittämään niitä. Kouluttajana toimii puheviestinnän maisteri, hypnoosiohjaaja ja kokemusasiantuntija Kirsi Jokinen, vertaisohjaajana Anna.

Ilmoittautumiset: